TUYỂN NAM ĐƠN HÀNG HÀN XÌ TĂNG CA TRUNG BÌNH 30 GIỜ

29/05/2024

Thông tin đơn hàng và điều kiện tham gia các đơn hàng XKLĐ Đài Loan bạn xem chi tiết dưới đây.

Đơn hàng Hàn Xì

Nhà máy DỊCH PHONG

Địa điểm: Đào Viên

Số lượng: 1 - Nam 

Độ tuổi: 20 - 32

Tăng ca: trung bình 30H/ THÁNG


TUYỂN NAM ĐƠN HÀNG TRỢ LÝ XE CẨU TẠI ĐÀO VIÊN THU NHẬP TỐT

Thông tin đơn hàng và điều kiện tham gia các đơn hàng XKLĐ Đài Loan các bạn xem chi tiết dưới đây.


Chát với chúng tôi