Sự kiện công ty

Thái Việt góp mặt tại Tháng cao điểm kết nối cung - cầu lao động tỉnh Thái Nguyên năm 2024

Thái Việt góp mặt tại Tháng cao điểm kết nối cung - cầu lao động tỉnh Thái Nguyên năm 2024

Ngày 24/4/2024, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Thái Nguyên phối hợp với các đơn vị, doanh nghiệp tổ chức khai mạc Tháng cao điểm kết nối cung - cầu lao động tỉnh Thái Nguyên năm 2024. Thái Việt vinh dự góp mặt để tham gia và tư vấn tới người dân về vấn đề cung ứng nhân lực nước ngoài.
  • 26/04/2024
  • 21

}
Chát với chúng tôi