Đơn hàng Đài Trung

ĐƠN HÀNG SIÊU TĂNG CA TRUNG BÌNH 60 - 80 GIỜ TẠI ĐÀI TRUNG DÀNH CHO NAM

ĐƠN HÀNG SIÊU TĂNG CA TRUNG BÌNH 60 - 80 GIỜ TẠI ĐÀI TRUNG DÀNH CHO NAM

Thông tin đơn hàng và điều kiện tham gia các đơn hàng XKLĐ Đài Loan bạn xem chi tiết dưới đây.
 • 29/05/2024
 • 68
TUYỂN NAM ĐƠN HÀNG SẢN XUẤT CHẤT TẨY TĂNG CA TRUNG BÌNH 30 GIỜ TẠI ĐÀO VIÊN

TUYỂN NAM ĐƠN HÀNG SẢN XUẤT CHẤT TẨY TĂNG CA TRUNG BÌNH 30 GIỜ TẠI ĐÀO VIÊN

Thông tin đơn hàng và điều kiện tham gia các đơn hàng XKLĐ Đài Loan bạn xem chi tiết dưới đây.
 • 29/05/2024
 • 70
TUYỂN NAM ĐƠN HÀNG HÀN XÌ TĂNG CA TRUNG BÌNH 30 GIỜ

TUYỂN NAM ĐƠN HÀNG HÀN XÌ TĂNG CA TRUNG BÌNH 30 GIỜ

Thông tin đơn hàng và điều kiện tham gia các đơn hàng XKLĐ Đài Loan bạn xem chi tiết dưới đây.
 • 29/05/2024
 • 78
TUYỂN NAM ĐƠN HÀNG THỰC PHẨM SIÊU TĂNG CA TẠI ĐÀO VIÊN

TUYỂN NAM ĐƠN HÀNG THỰC PHẨM SIÊU TĂNG CA TẠI ĐÀO VIÊN

Thông tin đơn hàng và điều kiện tham gia các đơn hàng XKLĐ Đài Loan bạn xem chi tiết dưới đây.
 • 29/05/2024
 • 72
TUYỂN NAM ĐƠN HÀNG SẢN XUẤT KIM LOẠI TẠI NAM ĐẦU ( CÓ TĂNG CA )

TUYỂN NAM ĐƠN HÀNG SẢN XUẤT KIM LOẠI TẠI NAM ĐẦU ( CÓ TĂNG CA )

Thông tin đơn hàng và điều kiện tham gia các đơn hàng XKLĐ Đài Loan bạn xem chi tiết dưới đây.
 • 10/05/2024
 • 56
ĐƠN HÀNG THAO TÁC MÁY TĂNG CA 40 GIỜ TẠI MẠCH LIÊU

ĐƠN HÀNG THAO TÁC MÁY TĂNG CA 40 GIỜ TẠI MẠCH LIÊU

Thông tin đơn hàng và điều kiện tham gia các đơn hàng XKLĐ Đài Loan bạn xem chi tiết dưới đây.
 • 10/05/2024
 • 63
TUYỂN 2 NAM ĐƠN HÀNG LẮP RÁP GIÀN MÁY TẠI ĐÀI TRUNG

TUYỂN 2 NAM ĐƠN HÀNG LẮP RÁP GIÀN MÁY TẠI ĐÀI TRUNG

Thông tin đơn hàng và điều kiện tham gia các đơn hàng XKLĐ Đài Loan bạn xem chi tiết dưới đây.
 • 10/05/2024
 • 63
TUYỂN ĐƠN HÀNG SẢN XUẤT VÁN TRƯỢT TẠI ĐÀO VIÊN

TUYỂN ĐƠN HÀNG SẢN XUẤT VÁN TRƯỢT TẠI ĐÀO VIÊN

Thông tin đơn hàng và điều kiện tham gia các đơn hàng XKLĐ Đài Loan bạn xem chi tiết dưới đây.
 • 06/05/2024
 • 46
ĐƠN HÀNG VẬN HÀNH MÁY CƠ KHÍ CÓ TĂNG CA

ĐƠN HÀNG VẬN HÀNH MÁY CƠ KHÍ CÓ TĂNG CA

Thông tin đơn hàng và điều kiện tham gia các đơn hàng XKLĐ Đài Loan bạn xem chi tiết dưới đây.
 • 06/05/2024
 • 47
TUYỂN 2 NAM ĐƠN HÀNG XÂY DỰNG TẠI ĐÀO VIÊN

TUYỂN 2 NAM ĐƠN HÀNG XÂY DỰNG TẠI ĐÀO VIÊN

Thông tin đơn hàng và điều kiện tham gia các đơn hàng XKLĐ Đài Loan bạn xem chi tiết dưới đây.
 • 06/05/2024
 • 72
TUYỂN NAM ĐƠN HÀNG SẢN XUẤT BỂ CHỨA TẠI ĐÀO VIÊN TĂNG CA 60 GIỜ

TUYỂN NAM ĐƠN HÀNG SẢN XUẤT BỂ CHỨA TẠI ĐÀO VIÊN TĂNG CA 60 GIỜ

Thông tin đơn hàng và điều kiện tham gia các đơn hàng XKLĐ Đài Loan các bạn xem chi tiết dưới đây.
 • 03/05/2024
 • 41
TUYỂN NAM ĐƠN HÀNG THAO TÁC MÁY TẠI TÂN BẮC

TUYỂN NAM ĐƠN HÀNG THAO TÁC MÁY TẠI TÂN BẮC

Thông tin đơn hàng và điều kiện tham gia các đơn hàng XKLĐ Đài Loan các bạn xem chi tiết dưới đây.
 • 03/05/2024
 • 48
}
Chát với chúng tôi