Công Nghiệp

CẦN GẤP 15 Nam làm chế biến gỗ nội thất tại Okayama, Nhật Bản

CẦN GẤP 15 Nam làm chế biến gỗ nội thất tại Okayama, Nhật Bản

Xí nghiệp tiếp nhận TTS làm chế biến gỗ là một công ty nội thất lớn nhất tại tỉnh Okayama, Nhật Bản. Tham gia đơn hàng là cơ hội để các bạn tiếp xúc với những máy móc, kỹ thuật hiện đại và được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp. Dưới đây là một số thông tin chi tiết về đơn hàng.
  • 18/04/2022
  • 42

}
Chát với chúng tôi