TUYỂN 3 NAM ĐƠN HÀNG GIẶT LÀ TĂNG CA 3 - 4 GIỜ

10/05/2024

Thông tin đơn hàng và điều kiện tham gia các đơn hàng XKLĐ Đài Loan bạn xem chi tiết dưới đây.

Đơn hàng Giặt là 

Chủ sử dụng: Ức Phong

Địa điểm: Tân Bắc

Số lượng: 3 - Nam

Độ tuổi: 32 - 40 

Tăng ca: 3 - 4 giờ/ ngày

Mức lương: 27.470 Đài tệ/tháng

 


TUYỂN 2 NAM ĐƠN HÀNG XÂY DỰNG TẠI ĐÀO VIÊN

Thông tin đơn hàng và điều kiện tham gia các đơn hàng XKLĐ Đài Loan bạn xem chi tiết dưới đây.


Chát với chúng tôi